stema romaniei

Biroul Român de Metrologie Legalã

TRADIȚIE - COMPETENȚĂ - AUTORITATE

Acte Normative in Dezbatere 2020

Proiect de ordin privind tranziția de la standardul SR EN ISO/CEI

17025:2005 utilizat de Biroul Român de Metrologie Legală în activitățile de autorizare și atestare, la standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018 (Data publicării: 09 Ianuarie 2020)

Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de act normativ se primesc în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării la adresa de e-mail:office@brml.ro.