stema romaniei

Biroul Român de Metrologie Legalã

TRADIȚIE - COMPETENȚĂ - AUTORITATE

Anunturi importante

Anunț privind menținerea valabilității documentelor emise de Biroul Român de Metrologie Legală

 

Având în vedere prevederile art. 1 coroborate cu prevederile art. 14 din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din data de 16.03.2020, vă comunicăm faptul că următoarele categorii de documente eliberate de către Biroul Român de Metrologie Legală care expiră în perioada stării de urgență, își mențin valabilitatea în această perioadă, respectiv:

 

 • Aprobările de model;
 • Aprobările de tip;
 • Autorizațiile laboratoarelor de metrologie;
 • Autorizațiile de verificator metrolog;
 • Avizele pentru activitățile montare, reparare, modificare a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal;
 • Atestatele laboratoarelor de metrologie;
 • Buletinele de verificare metrologică.
 • Certificatele de verificare tehnică a mijloacelor de joc

Anunț

 

Având în vedere instituirea Stării de Urgență în România  conform prevederilor art. 1 din Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial nr.212 din data de 16.03.2020, începând cu marți 17.03.2020 intră în vigoare prevederile Planului asigurării continuității activității la nivelul Biroului Român de Metrologie Legală.

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

PLANUL ASIGURĂRII CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚII LA NIVELUL BIROULUI ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

 1. Începând de marți 17.03.2020 pe perioada stării de urgență, se pun în aplicare prevederile Planului asigurării continuității activității la nivelul Biroului Român de Metrologie Legală în condițiile evoluției coronavirusului (COVID-19);
 2. Asigurarea continuității conducerii instituției va fi realizată conform delegărilor de competență atribuite prin Ordin al directorului general al BRML, respectiv Deciziilor directorilor Institutului National de Metrologie (INM) și direcțiilor regionale de metrologie legală (DRML), precum și atribuțiilor stabilite prin fișele de post;
 3. Se suspendă activitățile de lucru cu publicul pentru registraturile Biroului Român de Metrologie Legală – BRML (sediul central, respectiv unitățile din structura sau din subordinea BRML). Această măsură va fi afișată corespunzător, iar documentele pot fi transmise după cum urmează:
 • Solicitări/ petiții privind informații publice/de interes public – prin fax, e-mail sau prin poștă cu confirmare de primire;
 • Actele necesare privind obținerea de autorizații, avize, atestate, aprobări de model, aprobări de tip - prin fax, e-mail (format pdf semnat) sau prin poștă cu confirmare de primire;
 • Comenzile pentru efectuarea de verificări metrologice/etalonări, verificări tehnice la mijloace de joc – prin fax sau prin poștă cu confirmare de primire;

 

 1. Conform prevederilor art.56 din Anexa nr.1 la Decretul nr.195/2020, pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate in exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează;
 2. Conducătorii structurilor BRML vor stabili reducerea prezenței angajaților la nivelul sediului central/INM/DRML/SJML conform prevederilor legale, cu asigurarea continuității activității;
 3. Se exclude participarea personalului BRML la orice grup de lucru, reuniune, etc.
 4. Documentele emise de BRML și de către unitățile din sructura sau din subordinea acestuia vor fi transmise după caz, numai prin e-mail, fax sau poștă cu confirmare de primire.
 5. Desfășurarea activităților specifice în afara sediilor instituției se va realiza cu respectarea regulilor de protecție personală și de igienă promovate în media pentru întreaga populație a României, sau impuse prin hotărâri aprobate ale Comitetului National pentru Situații Speciale de Urgență sau ordonanțe militare.