Stema

Stema

Avize

Algoritmul activitatilor pe care trebuie sa-l desfasoare un operator economic pentru obtinerea de aviz pentru desfasurarea de activitati cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal

» pentru initierea activitatilor din cadrul procedurii de evaluare pentru acordarea avizului, operatorul economic solicitant se va adresa unitatii teritoriala BRML in a carei raza de competenta se afla sediul sau social.

    » fiecare unitate teritoriala BRML pune la dispozitia operatorilor economici, la sediul unitatii si la solicitarea acestora in vederea avizarii, mapa cu documente privind desfasurarea procesului de avizare. Costurile aferente mapei cu documente sunt incluse in cadrul etapei de inregistrare si initiere a activitatii de avizare.

    » operatorul economic va depune la unitatea teritoriala BRML in a carei raza de competenta isi are sediul, cererea de avizare insotita de documentatia aferenta.

    » operatorul economic reface si retransmite la respectiva unitate teritoriala BRML, intr-un interval de timp precizat, documentatia aferenta avizarii, in cazul in care este informat in scris de unitatea teritoriala BRML ca aceasta nu a fost corect intocmita. Netransmiterea in termenul de timp precizat al documentatiei corectata conduce la inchiderea dosarului de avizare, fara acordarea avizului.

    » operatorul economic analizeaza si semneaza programul de evaluare care stabileste programul pentru efectuarea evaluarii.

    » in cazul in care, dupa evaluarea la locul/locurile unde urmeaza a se desfasura activitatea pentru care se solicita aviz, se constata indeplinirea de catre operatorul economic solicitant a cerintelor de management si a cerintelor tehnice, conform procedurii, se elibereaza avizul pentru defasurarea respectivei activitati cu mijloace de masurare, numai dupa ce operatorul economic a facut dovada platii tuturor costurilor aferente evaluarii.

    » in cazul in care, dupa evaluarea la locul/locurile unde urmeaza a se desfasura activitatea pentru care se solicita aviz se constata neindeplinirea de catre operatorul economic solicitant a unor cerinte de management si/sau tehnice, conform procedurii, i se va transmite fisa neconformitatilor constatate precum si termenul acordat pentru eliminarea lor. Operatorul economic va lua masurile necesare eliminarii acestor neconformitati in termenul acordat, va intocmi si transmite fisa actiunilor corective unitatii teritoriale BRML. Se elibereaza avizul pentru defasurarea respectivei activitati cu mijloace de masurare numai daca, dupa analiza actiunilor corective luate a rezultat eliminarea neconformitatilor si daca operatorul economic face dovada platii tuturor costurilor aferente evaluarii. Neluarea masurilor necesare eliminarii neconformitatilor in termenul prevazut conduce la inchiderea dosarului de avizare, fara acordarea avizului. Si in acest caz operatorul economic solicitant va achita costurile aferente evaluarii.

    » in cazul solicitarilor privind extinderea avizului (includerea in cadrul avizului in termen de valabilitate de noi sortimente, tipuri sau familii de mijloace de masurare sau a unor puncte de lucru ale operatorului economic) operatorul economic va urma procedura de avizare de mai sus, aplicata exclusiv pentru elementele ce fac obiectul extinderii.

    » in cazul solicitarilor privind restrangerea avizului ( eliminarea din avizul in termen de valabilitate a unor sortimente, tipuri, familii de mijloace de masurare sau puncte de lucru ale operatorului economic), cererea de restrangere va fi insotita de avizul ce urmeaza a fi restrans.