Stema

Stema

Director Directia Economica

CURRICULUM VITAE

     GHIȚĂ NAOMI

 

 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

2015 - Present
Director economic
Organizeaza si conduce contabilitatea la nivelul BRML, intocmeste BVC centralizat, asigura elaborarea la termen a situaţiilor financiare, asigura monitorizarea executiei bugetare a veniturilor şi cheltuielilor pentru intreaga structura organizatorica a BRML;
BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ
Control si reglementari metrologice legale la nivel national; sector public

2013 - 2015
Auditor expert
Efectueaza activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management si control ale BRML sunt transparente şi sunt in conformitate cu normele de legalitate, regularitate, economicitate,eficienta şi eficacitate
BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ
Control si reglementari metrologice legale la nivel national; sector public

2001 - 2013
Director economic
Organizeaza si tine evidenta contabila la nivel de balanta si bilant; intocmeste BVC; urmareste realizarea veniturilor si cheltuielilor; intocmeste rapoarte de analiza; calculul indicatorilor de eficienta economica, etc.
CENTRUL DE AFACERI MAREA NEAGRĂ - PRESIDENT S.A. – Mangalia
Hoteluri si restaurante, organizare de evenimente, seminarii, conferinte

2000 - 2001
Contabil șef
Evidenta contabila la nivel de balanta si bilant; calculul indicatorilor de eficienta economica; analiza economica pe centre de profit; operare cu programe contabile precum: CIEL, RSI ; programe specializate de salarii, obiecte de inventar si mijloace fixe
S.C. NAE S.R.L. Complex Catunul Mangalia
Hoteluri si restaurante, comert en-gross si cu amanuntul, alimentatie publica, patiserie, transport auto

1997 - 2000
Contabil șef
Evidenta contabila la nivel de balanta si bilant; operare cu programe contabile precum: CIEL, SYNTEC
S.C. LUCIAN FISHING S.R.L. Craiova
Comert en-gross si cu amanuntul, consignatie, productie, prestari servicii auto

1995 - 1997
Contabil șef
Evidenta contabila la nivel de balanta si bilant
S.C. HILTONS ELECTRONICS S.R.L. Craiova
Comert en-gross si cu amanuntul, consignatie, productie, prestari servicii

1990 - 1995
Inspector de specialitate
Elaborare si definitivare buget la nivel de comune, orase, judet
CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Serviciul Buget, Impozite si Taxe

1987 - 1989
Economist stagiar
Evidenta primara la nivel de sectie
I.M.A.S.A. Sfatu Gheorghe, jud. Covasna
Productie de masini, agregate, subansamble auto

 

INSTRUIRE DE BAZĂ

Septembrie 2005 - Martie 2007: Diplomă master finanțe-contabilitate, FACULTATE ECOLOGICA BUCUREȘTI;
2001 - 2002: Diploma expert contabil, Certificarea bilanțului contabil, CECCAR Constanța;
1983 - 1987: Diploma economist, FACULTATEA DE ȘTIINTE ECONOMICE CRAIOVA, secția finanțe-contabile;