Stema

Stema

Director General Adjunct al BRML

IDENTIFICARE
Nascut la 25 noiembrie 1958 in Peceneaga - Tulcea
Casatorit, 1 copil

INSTRUIRE DE BAZA
Liceul Industrial nr. 7, Galati, in perioada 1973 - 1978
Facultatea de Mecanica, Sectia Mecanica Fina, Institutul Politehnic Bucuresti, in perioada 1979 - 1984

SPECIALIZARI
 • Evaluarea incertitudinilor in metrologie, NMi Van Swinden Laboratorium B.V. - Olanda si Danish Institute of Fundamental Metrology - Danemarca, PHARE - PRAQ III, Bucuresti, 1997

 • Trasabilitatea si Incertitudinea in Metrologie in domeniul materialelor de referinta, Geoteyco, S.A. Spania, PHARE – PRAQ III, Bucuresti, 1997

 • Asigurarea calitatii si Metrologie, JW Olanda si LMET Germania, PHARE – PRAQ III, Bankya – Bulgaria, 1997

 • Principiile Pietei Interne si Evaluarea Conformitatii in cadrul UE, PHARE – PRAQ III, Bucuresti, 1997

 • Standardele si Evaluarea Conformitatii , Centre for European Policy Studies – Belgia, Bucuresti, 1997

 • Principiile de baza si practica la masurarea debitului, National Engineering Laboratory - Scotia, Glasgow, 1998

 • Marketingul si Managementul Laboratoarelor, PHARE – PRAQ III, Campina, 1999

 • Cum ne pregatim pentru negocierea PECA, Comitetul Roman pentru EOTC, Bucuresti, 2002

 • Sistemul national de acreditare, certificare si notificare, Asociatia de Acreditare din Romania -RENAR, Constanta, 2002

 • Acreditarea laboratoarelor de etalonare, c.a.s. – conformity assessment services si DKD Germania, Sinaia, 2003

 • Formarea evaluatorilor, conform Modelului de Excelenta EFQM, in cadrul primei editii a Premiului Roman pentru Calitate – J.M. Juran, Fundatia „Premiul Roman pentru Calitate – J.M. Juran” si Fundatia Austriaca pentru Managementul Calitatii, Poiana Brasov, 2000

ACTIVITATE PROFESIONALA
Am inceput activitatea profesionala de baza, in cercetare, la Institutul National de Metrologie, in anul 1986. Acest inceput s-a realizat in baza unei Dispozitii de Repartizare guvernamentale, dupa efectuarea unui stagiu de 2 ani in productie la Combinatul Metalurgic Tulcea.

Din 1986 si pana in prezent am desfasurat activitatea profesionala, in domeniul metrologiei, la Institutul National de Metrologie (INM) si la Biroul Roman de Metrologie Legala (BRML).

EXPERIENTA PROFESIONALA

A. De la:
Biroul Roman de Metrologie Legala

Tip de activitate: realizarea politicii Guvernului in domeniul metrologiei.

Posturile detinute:
• director general adjunct;

• director al Departamentului tehnic;

 • director al Directiei de reglementari si incercari;

 • director al BRML-Cert, organism de certificare produse, recunoscut si desemnat de catre Ministerul Economiei si Comertului pentru evaluarea conformitatii aparatelor de cantarit cu functionare neautomata (cu delegare de competente);

 • sef biroul la Biroul Reglementari, Integrare Europeana si Relatii Internationale;

 • presedinte al Comitetului tehnic de Avizari al BRML;

 • presedinte al Consiliului de Certificare al BRML-Cert;

 • membru al Colegiului de Conducere al BRML;

 • loctiitor al Directorului general al BRML (cu transfer partial de competente)

 • coordonator al reprezentantilor BRML in cadrul echipei sectoriale de examinare analitica a acquis-ului comunitar pentru capitolul „Libera circulatie a marfurilor”, subcapitolele „Metrologie” si „Preambalate”;

 • reprezentant al BRML la consultari tehnice in cadrul negocierilor de aderare la UE, si la discutiile privind Protocolul European de Evaluare a Conformitatii (PECA) pentru domeniul metrologie;

 • presedinte al comisiei pentru examene de selectie a evaluatorilor in vederea autorizarilor si avizarilor;

 • membru in Forumul National de Coordonare pentru Programul Regional de Asigurare a Calitatii (Phare - PRAQ III).

Natura activitatilor, realizari:
- coordonare a elaborarii amendamentelor la legea Metrologiei si sustinerea acestora la comisii de specialitate din Parlament;

- coordonare de activitati de elaborare a reglementarilor si normelor din domeniul metrologiei legale, elaborare, analiza, avizare (la 7 IML-uri, la peste 60 de NML-uri si PML-uri, la peste 150 proceduri de incercare/etalonare/verificare metrologica, la 23 acte normative (4 HG si 19 NML-CEE), care transpun in legislatia nationala 22 Directive europene din domeniul metrologiei, urmarind armonizarea lor cu Documentele si Recomandarile Internationale ale OIML respectiv cu Directivele europene;

- coordonarea activitatilor de evaluare a competentei laboratoarelor de etalonari si verificari metrologice si de autorizare;

- coordonarea activitatilor de aprobare de model, analiza, aprobarea sau avizarea documentatiilor tehnice, buletinelor si programelor de incercari si certificatelor de aprobare de model (la peste 1000 aprobari de model);

- coordonarea activitatilor de elaborare a programelor de asistenta tehnica si constructie institutionala sustinute de Comisia Europeana (Phare - PRAQ III, Phare 99, Phare 2000, Phare 2002, Phare 2003) si bilaterale (PSO) si de implementare a acestor programe;

- realizarea si dezvoltarea, impreuna cu un colectiv aflat in coordonare directa, a primului organism din Romania de evaluare si certificare a conformitatii aparatelor de cantarire cu functionare neautomata, la nivelul cerintelor Directivei europene 90/384/CEE;

- elaborarea, impreuna cu un colectiv aflat in coordonarea directa, pentru prima data in Romania, a drafturilor legislatiei nationale din domeniul preambalatelor, prin transpunerea Directivelor europene privind produsele preambalate si coordonarea fazei de inceput a implementarii acestei legislatii;

- pregatirea si sustinerea de cursuri de instruire in domeniul metrologiei si de formare a evaluatorilor pentru autorizare si acreditare; unele dintre aceste cursuri privesc: incertitudinea de masurare, trasabilitatea si credibilitatea rezultatelor masurarilor, legislatia metrologica;

- participare la/efectuare de incercari de aprobari de model pentru contoare de gaze si lichide, sisteme de masurare a cantitatilor pentru apa, energie termica si gaze naturale;

- activitati in domeniul relatiilor cu Comisia Europeana si cu organizatii/organisme internationale si regionale de referinta (de ex: OIML, BIPM, EUROMET, WELMEC) si cu organizatii omoloage din alte tari;

- evaluarea si cuantificarea performantelor de calitate ale unor agenti economici din Romania in cadrul „Premiului Calitatii - J.M. Juran”.

- activitati in domeniul relatiilor cu Comisia Europeana si cu organizatii/organisme internationale si regionale de referinta (de ex: OIML, BIPM, EUROMET, WELMEC) si cu organizatii omoloage din alte tari;

- participare la pregatirea Comitetului Tehnic de Metrologie pentru acreditarea laboratoarelor de etalonare;

- titular de Brevet de inventie nr.113090/1998, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci din Romania.

 B. De la:
Institutul National de Metrologie

Tip de activitate: cercetare-dezvoltare, intretinerea si dezvoltarea etaloanelor nationale si de referinta ale Romaniei, asigurarea trasabilitatii la etaloanele internationale, transmiterea unitatilor de masura la etaloanele secundare si de referinta, incercari de mijloace de masurare si etalonari, realizarea controlului metrologic legal prin incercari de model si verificari metrologie, instruire metrologica .

Posturile detinute:
• director;

 • cercetator stiintific/principal si sef de colectiv la colectivele Debite si Energie termica.

Natura activitatilor, realizari:
- coordonarea intregii activitati;

- coordonarea/participarea la realizarea unor proiecte de cercetare-dezvoltare si norme privind metode si proceduri pentru transmiterea unitatii de masura in domeniul masurarii fluidelor si studii de imbunatatire a etaloanelor si instalatiilor etalon in domeniul metrologiei fluidelor: 13 teme de cercetare, 6 norme de metrologie;

- participare la/efectuare de incercari de aprobari de model pentru contoare de gaze si lichide, sisteme de masurare a cantitatilor pentru apa, energie termica si gaze naturale;

C. De la:
Combinatul Metalurgic Tulcea

Tip de activitate: elaborare de feroaliaje.

Posturile detinute, natura activitatilor, realizari:
• inginer in cadrul biroului „Proiectari”, activitate de proiectare, proiecte de executie piese de schimb ale instalatiilor de deservire a cuptoarelor de feroaliaje;

 • coordonator al echipei de interventii la Uzina de feroaliaje, activitati de coordonare, intretinere, reparatii, interventii in caz de avarii si intreruperi neprogramate ale procesului continuu de elaborare a feroaliajelor, realizarea unei masini de sarjat.

LUCRARI PUBLICATE /SUSTINUTE LA REUNIUNI STIINTIFICE

ÃŽn domeniul metrologiei - 10

PARTICIPARE LA EVENIMENTE IMPORTANTE

2005 - Bucuresti: A 12-a reuniune a Institutelor Nationale de Metrologie din Europa, QS Forum - EUROMET;

2004 - Lisabona: A 11-a reuniune QS Forum - EUROMET;

Berlin: Seminar international privind implementarea Directivei privind mijloacele de masurare (MID), WELMEC WG-8;

Sévres, Franta: Reuniunea directorilor Institutelor National de Metrologie din statele membre ale Conventiei Metrului, BIPM;

2003 - Moscova: Conferinta internationala privind Rolul metrologiei in conditiile globalizarii pietei, COOMET, OIML si PTB Germania;

Paris: Reuniune a Comitetului Tehnic OIML TC 3 - Control Metrologic si workshop OIML - CIPM privind Cadrul pentru Aranjamentul de Recunoastere Reciproca;

2002 - Bruxelles: Reuniunea Sub-Comitetului nr.2 „Piata interna”, Comisia Europeana;

Bucuresti: Reuniunea privind Protocolul European de evaluare a Conformitatii, MEC

1999 - Bruxelles: Reuniunea bilaterala Romania - UE de examinare analitica a acquis-ului comunitar in domeniul „Liberei circulatii a produselor” pentru subcapitolele „Metrologie” si „Preambalate”, Comisia Europeana.