Stema

Stema

Director General BRML

Poza

CURRICULUM VITAE

     FANEL IACOBESCU

 

 

1. INSTRUIRE DE BAZA

Colegiul Nicolae Balcescu, Craiova, clasa speciala de matematica
Facultatea de Electrotehnica, Universitatea din Craiova
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative – Studii Academice - Bucuresti

2. SPECIALIZARI

Cursuri postuniversitare (10) in domeniile: managementul calitatii, audit, acreditare (in tara si strainatate).

3. TITLURI STIINTIFICE

Doctor inginer                Doctor Honoris Causa al Universitatii
Profesor universitar                Tehnice Gh. Asachi Iasi
Conducator doctorat
Ordinul National Serviciul Credincios, in grad de Cavaler, pentru contributia personala deosebita la realizari in domeniul metrologiei

4. EVOLUTIA IN ACTIVITATEA PROFESIONALA

Institutia

Functia

Perioada

Activitati desfasurate

Biroul Român de Metrologie Legala - Organismul National de Metrologie

Director General

Din anul 2000

Coordonarea intregii activitati de metrologie ( legala, stiintifica si aplicata ) din România pentru asigurarea trasabilitatii si credibilitatii rezultatelor masurarilor

Inspectia Interjudeteana de Metrologie Craiova

Director

1990 - 2000

Controlul legalitatii masurarilor si mijloacelor de masurare, verificari, etalonari si evaluari privind exactitatea, corectitudinea si uniformitatea masurarilor.

Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calitatii Produselor Dolj

Inspector principal metrolog

1986 – 1990

Controlul legalitatii activitatii de metrologie din intreprinderi, efectuarea de expertize metrologice, evaluarea personalului din acest domeniu

Intreprinderea de Prestari Servicii si Productie Craiova

Sef serviciu tehnic

1984-1986

Coordonarea activitatii compartimentelor : tehnic, proiectare, investitii, controlul calitatii produselor si serviciilor, protectia muncii

Electroputere Craiova

Inginer

1980-1984

Proiectarea si implementarea sistemelor de asigurarea calitatii pentru produsele cu destinatie nucleara ( transformatoare de forta, bobine de reactanta, masini si aparate electrice ) utilizate ca echipamente conventionale la Centrala nuclearo-electrica de la Cernavoda

Electroputere Craiova

Inginer

1979-1980

Coordonarea activitatii de productie a sectiei de transformatoare mari ( 25 MVA ÷ 400 MVA ) si bobine de reactanta

Electroputere Craiova

Inginer

1977-1979

Proiectarea si urmarirea aplicarii tehnologiilor de fabricatie a transformatoarelor de forta
( 1000 KVA ÷ 400 MVA)

Organismul National de Acreditare
- RENAR

Presedinte
Din anul 2005
Reprezentarea RENAR in relatiile cu autoritati, alte organizatii, la nivel national si international.

5. EVOLUTIA ACADEMICA

Universitatea din Craiova

Asistent univ. asociat
Sef lucrari asociat
Conf. dr.asociat

Incepand cu anul 1998
Universitatea Spiru Haret Conf. dr. titular
Prof. dr. titular
 
Universitatea Gh. Asachi Iasi Conducator Doctorat – Domeniul Inginerie Electrica  
Titular al disciplinelor:
   
Univ. din Craiova
Univ. din Bucuresti
Univ. Spiru Haret
Tehnologii si echipamente de control
Ingineria calitatii
Metrologie
Tehnologii moderne
Geometrie descriptiva
Tehnica frigului si climatizarii
Management general
Economia intreprinderii
Economia protectiei mediului
Statistica
Falsificarea produselor alimentare
Managementul sigurantei produselor alimentare
 

6. COMPETENTE RECUNOSCUTE

1. Membru al Comitetului International de Metrologie Legala (CIML)
2. Membru al Comitetului de Dezvoltare (CD) al Organizatiei Internationale de Metrologie Legala (OIML)
3. Membru al Comitetului WELMEC (organismul responsabil pentru metrologia legala din tarile UE si EFTA)
4. Membru in Consiliul Consultativ pentru Cercetare al Institutului Biografic American
5. Membru al Consiliului Stiintific al Autoritatii Sanitar - Veterinare si Siguranta Alimentului
6. Editor sef al revistei "Metrologie"- ISSN 1200 – 546X, publicatie tehnico–stiintifica cu aparitie trimestriala, editata de Institutul National de Metrologie; editorial in fiecare numar, incepând din anul 2004
7. Presedintele Consiliului Stiintific al Institutului National de Metrologie
8. Membru al Grupului de Experti pentru Managementul Calitatii in Invatamântul Superior
9. Expert evaluator pentru proiectele finantate de Ministerul Educatiei Nationale prin Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamântul Superior. Certificat pentru „Competenta si Tinuta Stiintifica in Activitatea de Evaluare a Cercetarii din Invatamântul Superior”
10. Editor sef al revistei "Buletinul de Metrologie Legala" – ISSN 1224 – 5402
11. Membru al Consiliului Director al Organismului National de Standardizare (ASRO)
12. Membru in Consiliul Consultativ al revistei "Calitatea"
13. Membru in Consilii de Administratie (unitati din centrala ROMARM, ICMET Craiova etc.)

7. LUCRARI PUBLICATE

7.1. Lucrari publicate in edituri de prestigiu2Editura Academiei Române, Scrisul Românesc, Universitaria, etc: 10 carti (unic autor - 4)

7.2. Lucrari publicate in reviste de specialitate3 (in tara si in strainatate) – 27

7.3. Lucrari publicate in volumele unor manifestari stiintifice4 – 44
a) Manifestari stiintifice internationale - 33
b) Manifestari stiintifice nationale - 11

7.4 Contracte de cercetare stiintifica realizate5 - 12
- Director grant → 2
- Responsabil stiintific grant → 2
- Responsabil grant → 1

8. ALTE ACTIVITATI TEHNICO-STIINTIFICE

8.1 Analiza si aprobarea lucrarilor tehnice de specialitate de interes national si international6 (Norme si proceduri de metrologie) – 352 lucrari

8.2 Analiza proiectelor de recomandari si documente ale Organizatiei Internationale de Metrologie Legala, contributii la definitivarea acestor lucrari7 - 68

8.3 Analiza si aprobarea proiectelor de cercetare stiintifica realizate de Institutul National de Metrologie8 – 40 lucrari

8.4 Analiza documentatiilor tehnice si rapoartelor de incercari9 pe baza carora am semnat certificate de aprobari de model pentru 2384 mijloace si sisteme de masurare

8.5 Coordonarea activitatilor sau elaborarea efectiva, initierea si promovarea unor Legi, Hotarâri ale Guvernului României, Ordine ale Ministerului Economiei si Comertului, Ordine ale Directorului General al Biroului Român de Metrologie Legala publicate in Monitorul Oficial al României, partea I10 41 reglementari 

9. CONGRESE, CONFERINTE, ALTE ACTIVITATI STIINTIFICE
Organizator, chairman la congrese, conferinte, alte manifestari stiintifice - 21
Referent stiintific pentru 10 lucrari stiintifice (carti)
Citat in 20 lucrari de specialitate
Membru in 12 comisii de doctorat

10. REPREZENTAREA ROMÂNIEI, ORGANISMELOR NATIONALE DE METROLOGIE SI ACREDITARE la adunari generale, conferinte ale organismelor internationale din domeniul metrologiei si acreditarii1136

11. ACTIVITATI IN ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE CU PROFIL STIINTIFIC
Asociatia Laboratoarelor din Romania ( ROLAB) – vicepresedinte - fondator, membru al Organizatiei Europene a Laboratoarelor (EUROLAB)
Societatea Româna de Masurari (SRM) - presedinte, membru al Confederatiei Internationale a
Masurarilor (IMEKO)
Miscarea Româna Pentru Calitate (MRC) – presedinte - fondator

12. ACTIVITATI DE PREZENTARE TEHNICO-STIINTIFICA
Am realizat peste 300 de astfel de activitati (interviuri, articole, emisiuni in direct sau inregistrate) in colaborare cu posturi de radio si televiziune, cotidiene, reviste.
Am sustinut peste 100 de conferinte privind acreditarea, metrologia, evaluarea conformitatii.

13. DISTINCTII, DIPLOME, ALTE RECUNOASTERI
Recunoscut de Institutul Biografic American pentru rezultate deosebite, intre primii 500 leaderi de opinie
Mentionat in Enciclopedia personalitatilor societatii românesti, Who's Who in Romania, editia Princeps, 2000
Mentionat in Piramida Puterii - Dictionar de personalitati politice si de stat, generali si lideri religiosi (1944 - 2008), Bucuresti 2008, ISBN 978-973-0-05485-9, pg.511
Diploma de Excelenta a Universitatii din Bucuresti pentru contributii remarcabile in pastrarea traditiilor stiintifice din scoala româneasca de electrotehnica
Diploma de Excelenta pentru contributia adusa miscarii consumatoriste din România, acordata de Asociatia Consumatorilor din România.
Membru de onoare al Asociatiei Consumatorilor din România.
Membru de onoare al Asociatiei pentru Automatizari si Instrumentatie din România

14. LIMBI STRAINE : Franceza, Engleza

1 – Anexa I

2 – Anexa II

3 – Anexa III

4 – Anexa IV

5 – Anexa V

6 – Anexa VI

7 – Anexa VII

8 – Anexa VIII

9 – Anexa IX

10 – Anexa X

11 – Anexa XI