Stema

Stema

GHID PRACTIC PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIILOR METROLOGICE

A. Pentru obtinerea autorizatiilor de verificator metrolog - persoanele fizice interesate trebuie sa solicite examinarea in vederea autorizarii printr-o cerere, cu mentionarea pozitiei din Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2012 aprobata prin Ordinul nr. 148 / 2012 al directorului general al BRML publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 / 29.05.2012, modificata si completata prin Ordinul nr. 463 / 2013 al directorului general al BRML, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 741 / 29.11.2013, a codului si a denumirii din LT, prevazute in Lista de tarife pentru lucrarile efectuate de Biroul Roman de Metrologie Legala LT - 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 604 / 01.09.2009, pentru sortimentele / subsortimentele de mijloace de masurare la care doresc autorizarea. Cererea se adreseaza Directiilor Regionale de Metrologie Legala / Serviciilor Judetene de Metrologie Legala.
 
Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele fizice pentru obtinerea autorizatiei de verificator metrolog, sunt prevazute in instructiunile de metrologie legala IML 5-05 aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1660 / 2005 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 46 / 18.01.2006, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 589 / 2010 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 525 / 28.07.2010.

Informatiile de ordin general sunt afisate la sediile Directiilor Regionale de Metrologie Legala si ale Serviciilor Judetene de Metrologie Legala.

B. Pentru obtinerea autorizatiilor de laborator - persoanele juridice trebuie sa solicite printr-o scrisoare de intentie adresata unitatii teritoriale a Biroului Roman de Metrologie Legala in raza teritoriala a careia au sediul social autorizarea laboratorului de metrologie. Scrisoarea trebuie sa fie insotita de o lista cu sortimentele / subsortimentele de mijloace de masurare si tipurile de verificari metrologice pentru care doreste autorizarea laboratorului. In urma primirii acceptului in privinta inceperii procesului evaluarii, persoanele juridice solicita evaluarea in vederea autorizarii laboratorului de metrologie printr-o scrisoare oficiala, adresata unitatii teritoriale a Biroului Roman de Metrologie Legala in raza teritoriala a careia au sediul social, cu specificarea pozitiei din Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2012, mentionata mai sus, a codului si a denumirii din LT, prevazute in Lista de tarife pentru lucrarile efectuate de Biroul Roman de Metrologie Legala LT - 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 604 / 01.09.2009, pentru sortimentele / subsortimentele de mijloace de masurare la care doresc autorizarea.
 
Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca laboratoarele de metrologie, in vederea autorizarii, sunt prevazute in instructiunile de metrologie legala IML 5-05, aprobate prin Hotararea Guvernului mentionata mai sus. Informatiile de ordin general sunt afisate la sediile Directiilor Regionale de Metrologie Legala si ale Serviciilor Judetene de Metrologie Legala, solicitantii putand accesa pe siteul BRML www.brml.ro procedura de metrologie legala PML 5-04-05, editia 4, revizia 0, 'Cerinte pentru laboratoarele de metrologie' aprobata prin Ordinul directorului general al BRML nr. 61 / 02.03.2011.