Stema

Stema

Reglementări

Reglementări

Principalele acte normative care reglementeaza activitatea de metrologie legala din Romania (publicate in Monitorul Oficial al Romaniei)

Nr. Crt.

Felul/nr./data actului normativ

Continutul actului normativ

Emitent

Locul si data publicarii

Observatii

1

Legea nr. 11/1994

Modificarea si aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

Parlament

MO, Partea I, nr. 65/14.03.1994

2

Legea nr. 211/1998

Modificarea si completarea art.29 din OG nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

Parlament

MO, Partea I, nr. 432/16.11.1998

3

Legea nr. 212/1998

Completarea anexei nr. 1 la OG nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

Parlament

MO, Partea I, nr. 438/18.11.1998

4

Legea nr. 572/2001

Aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/1999 privind trecerea BRML din subordinea Guvernului in subordinea MIC

Parlament

MO, Partea I, nr. 688/30.10.2001

5

Legea nr. 178/2003

Aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

Parlament

MO, Partea I, nr. 338/19.05.2003

6

Legea nr. 98/2004

Modificarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

Parlament

MO, Partea I, nr. 333/16.04.2004

7

OG nr. 20/1992

Activitatea de metrologie

Guvern

MO, Partea I, nr. 212/28.08.1992

8

OG nr. 104/1999

Modificarea si completarea prevederilor OG nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

Guvern

MO, Partea I, nr. 426/31.08.1999

9

OG nr. 25/2007

Modificarea OG nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

Guvern

MO, Partea I, nr. 84/02.02.2007

10

OG nr. 20/2010

Stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor

Guvern

MO, Partea I, nr. 606/26.08.2010

Modificata prin OG nr. 8/2012, publicata in MO, Partea I, nr. 79/21.01.2012

11

OUG nr. 18/1999

Trecerea BRML din subordinea Guvernului in subordinea MIC

Guvern

MO, Partea I, nr. 116/22.03.1999

12

HG nr. 384/1998

Recunoasterea etaloanelor nationale

Guvern

MO, Partea I, nr.271/21.07.1998

13

HG nr. 530/2001

Aprobarea Instructiunilor de metrologie legala IML 8-01"Preambalarea unor produse in functie de masa sau volum"

Guvern

MO, Partea I, nr. 327/18.06.2001 MO, Partea I, nr. 528/11.06.2004 (Republicare)

Modificata prin HG nr. 93/2006, publicata in MO, Partea I, nr. 106/03.02.2006 Modificata prin HG nr. 1691/2008, publicata in MO, Partea I, nr. 888/29.12.2008

14

HG nr. 1055/2001

Conditiile de introducere pe piata a mijloacelor de masurare

Guvern

MO, Partea I, r. 701/05.11.2001

Modificata prin HG nr. 962/2007, publicata in MO, Partea I, nr. 628/13.09.2007

15

HG nr. 193/2002

Organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala

Guvern

MO, Partea I, nr. 173/13.03.2002

Modificata prin HG nr. 1422/2009, publicata in MO, Partea I, nr. 842/07.12.2009 Modificata prin HG nr. 561/2013, publicata in MO, Partea I, nr. 497/07.08.2013

16

HG nr. 402/2003

Modificarea anexei la HG 530/2001 pentru aprobarea IML 8-01 "Preambalarea unor produse in functie de masa sau volum"

Guvern

MO, Partea I, nr. 256/14.04.2003 MO, Partea I, nr. 840/15.12.2008 (Republicare)

Modificata prin HG nr.1302/2009, publicata in MO, Partea I, nr. 8776/13.11.2009

17

HG nr. 617/2003

Stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de punere in functiune a aparatelor de cantarit cu functionare neautomata

Guvern

MO, Partea I, nr. 418/16.06.2003

Abrogată prin HG 710/2015, publicata in MO, Partea I, nr. 708/22.09. 2015

18

HG nr. 755/2004

Aprobarea unitatilor de masura legale

Guvern

MO, Partea I, nr. 475/27.05.2004

19

HG nr. 289/2005

Modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala, precum si pentru infiintarea Societatii Comerciale "BRML Cert" – S.A.

Guvern

MO, Partea I, nr. 353/26.04.2005

20

HG nr. 1660/2005

Aprobarea unor instructiuni de metrologie legala

Guvern

MO, Partea I, nr. 46/18.01.2006

Modificata prin HG nr. 589/2010, publicata in MO, Partea I, nr. 525/28.10.2010

21

HG nr. 264/2006

Stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de punere in functiune a mijloacelor de masurare

Guvern

MO, Partea I, nr. 282/29.03.2006

Modificata prin HG nr. 962/2007, publicata in MO, Partea I, nr. 628/13.09.2007 Modificata prin HG nr. 574/2010, publicata in MO, Partea I, nr. 525/28.07.2010 Abrogată prin HG 711/2015, publicata in MO, Partea I, nr. 765/14.10. 2015

22

HG nr. 712/2009

Aprobarea Listei de tarife pentru lucrarile efectuate de Biroul Roman de Metrologie Legala – LT-2009

Guvern

MO, Partea I, nr. 604/01.09.2009

Modificata prin HG nr.10/ 2011, publicata in MO, Partea I, nr. 53/21.01.2011

23

HG nr. 1422/2009

Organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala

Guvern

MO, Partea I, nr. 842/07.12.2009

Modificarea HG nr. 193/2002, publicata in MO, Partea I, nr. 173/13.03.2002

24

HG nr. 561/2013

Organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala

Guvern

MO, Partea I, nr. 497/07.08.2013

Modificarea HG nr. 193/2002, publicata in MO, Partea I, nr. 173/13.03.2002

25

HG nr. 710/2015

Stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a aparatelor de cântarit cu functionare neautomata

Guvern

MO, Partea I, nr. 708/22.09. 2015

Modificata prin HG nr. 485/06.07.2016, publicata in MO, Partea I, nr. 526/13.07.2016

26

HG nr. 711/2015

Stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piaţă a mijloacelor de măsurare

Guvern

MO, Partea I, nr. 765/14.10. 2015

Modificata prin HG nr. 486/06.07.2016, publicata in MO, Partea I, nr. 526/13.07.2016

27

Ordin nr. 148/2012

Aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O.-2012

BRML

MO, Partea I, nr. 361/29.05.2012

Modificat prin Ordinul nr. 463/2013 MO, Partea I, nr. 741/29.11.2013

Nr. Crt.

Simbol / Titlul normei / Nr. ordin si data aprobarii

Publicat in

1

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 106/01.06.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 001-05 „Cerinţe metrologice si tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”

MO nr. 664/ 26.07.2005

2

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 485/13.11.2013 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 082-13 „Echipamente electronice pentru măsurarea lemnului rotund”

MO nr. 714/ 20.11.2013

3

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 358/15.12.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 002-05 „Masuri de lungime”

MO nr. 1181/ 28.12.2005

4

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 360/15.12.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 011-05 „Aparate pentru măsurări dimensionale”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

MO nr. 1181/ 28.12.2005

MO nr. 231/ 06.04.2015

5

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 302/23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 015-05 „Aparate pentru măsurarea nivelului lichidelor”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

MO nr. 1102/ 07.12.2005

MO nr. 231/ 06.04.2015

6

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 104/01.06.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 010-05 „Măsuri de volum pentru lichide”

Ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 171/22.08.2005 pentru completarea art. 3 din unele ordine ale directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

MO nr. 664/ 26.07.2005

MO nr. 780/ 26.08.2005

MO nr. 231/ 06.04.2015

7

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 101/01.06.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 047-05 „Cisterne”

Ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 171/22.08.2005 pentru completarea art. 3 din unele ordine ale directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

MO nr. 664/ 26.07.2005

MO nr. 780/ 26.08.2005

MO nr. 231/ 06.04.2015

8

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 102/01.06.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 017-05 „Rezervoare de stocare pentru lichide”

MO nr. 664/ 26.07.2005

9

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 322/29.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 007-05 „Sisteme de măsurare continuă şi dinamică a cantităţilor de lichide altele decât apa”

Ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 103/05.06.2006 privind modificarea art. 5 din unele ordine ale directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

MO nr. 1115/ 09.12.2005

MO nr. 494/ 07.06.2006

MO nr. 231/ 06.04.2015

10

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 107/01.06.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 003-05 „Contoare de apa”

Ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 171/22.08.2005 pentru completarea art. 3 din unele ordine ale directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 126/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

MO nr. 664/ 26.07.2005

MO nr. 780/ 26.08.2005

MO nr. 231/ 06.04.2015

11

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 105/01.06.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 004-05 „Contoare de gaz si dispozitive de conversie a volumului”

Ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 171/22.08.2005 pentru completarea art. 3 din unele ordine ale directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

MO nr. 664/ 26.07.2005

MO nr. 780/ 26.08.2005

MO nr. 231/ 06.04.2015

12

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 125/18.06.2007 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 018-07 „Sisteme de măsurare continua si dinamica a cantităților de fluide (de volum si de masa)”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

MO nr. 519/ 01.08.2007

MO nr. 231/ 06.04.2015

13

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 301/23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 021–05 „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)”

Ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 153/29.08.2007 privind modificarea Normei de metrologie legala NML 021-05 "Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)", aprobata prin Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 301/2005

Ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 187/14.07.2009 privind modificarea si completarea Normei de metrologie legala NML 021-05 „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)“, aprobata prin Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 301/2005

MO nr. 1102/ 07.12.2005

MO nr. 622/ 10.09.2007

MO nr. 546/ 06.08.2009

14

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 124/16.06.2008 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 052-08 „Instalații de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare”

MO nr. 539/ 17.07.2008

15

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 138/13.06.2003 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 009-03 „Taximetre electronice”

Ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 1/06.01.2004 privind modificarea art. 2 din Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 138/2003 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 009-03 "Taximetre electronice"

Ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 126/14.06.2004 pentru modificarea art. 2 din Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 138/2003 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 009-03 "Taximetre electronice"

Ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 95/26.05.2005 pentru completarea Normei de metrologie legala NML 009-03 "Taximetre electronice".

MO nr. 449/ 25.06.2003


MO nr. 33/ 15.01.2004


MO nr. 544 / 17.06.2004


MO nr. 463 / 01.06.2005

16

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 303/23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 053-05 „Greutăți de lucru”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 126/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

MO nr. 1102/ 07.12.2005

MO nr. 231/ 06.04.2015

17

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 306/ 23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 055-05 „Aparate pentru măsurarea masei hectolitrice a cerealelor”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 126/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

MO nr. 1102/ 07.12.2005

MO nr. 231/ 06.04.2015

18

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 305/23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 056-05 „Aparate de cântărit cu funcționare neautomata”

MO nr. 1102/ 07.12.2005

19

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 287/23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 008-05 „Aparate de cântărit cu funcționare automata”

Ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 103/05.06.2006 privind modificarea art. 5 din unele ordine ale directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

MO nr. 1102/ 07.12.2005

MO nr. 494/ 07.06.2006

MO nr. 231/ 06.04.2015

20

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 304/23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 057-05 „Instalaţii pentru cântărirea in mers a autovehiculelor”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 126/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

MO nr. 1102/ 07.12.2005

MO nr. 231/ 06.04.2015

21

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 315/29.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 023-05 „Standuri cu role pentru verificarea sistemului de frânare al vehiculelor rutiere”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 126/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

MO nr. 1115/ 09.12.2005

MO nr. 231/ 06.04.2015

22

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 268/27.11.2003 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 024-03 „Manometre cu element elastic”

Ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 154/07.07.2004 pentru modificarea Ordinului directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 268/2003 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 024-03 "Manometre cu element elastic"Ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 276/29.11.2004 pentru modificarea

Ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 140/01.07.2005 pentru completarea Normei de metrologie legala NML 024-03 "Manometre cu element elastic", aprobata prin Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 268/2003

MO nr. 882/ 11.12.2003


MO nr. 636/ 14.07.2004


MO nr. 595/ 11.07.2005

23

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 318/29.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 006-05 „Contoare de energie termica”

Ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 103/05.06.2006 privind modificarea art. 5 din unele ordine ale directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala

Ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 125/16.06.2008 privind modificarea si completarea Normei de metrologie legala NML 006-05 „Contoare de energie termica”, aprobata prin Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 318/29.11.2005

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

MO nr. 1115/ 09.12.2005

MO nr. 494/ 07.06.2006

MO nr. 562/ 25.07.2008

MO nr. 231/ 06.04.2015

24

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 324/29.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 026-05 „Transformatoare pentru măsurare”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

MO nr. 1115/ 09.12.2005

MO nr. 231/ 06.04.2015

25

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 288/23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 005-05 „Contoare de energie electrica activa”

Ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 103/05.06.2006 privind modificarea art. 5 din unele ordine ale directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala

Ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 127/16.06.2008 privind modificarea si completarea Normei de metrologie legala NML 005-05 „Contoare de energie electrica activa”, aprobata prin Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 288/23.11.2005

Ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 330/22.11.2011 privind modificarea art. 3 din Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 288/23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 005-05 „Contoare de energie electrica activa”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 126/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

MO nr. 1102/ 07.12.2005

MO nr. 494/ 07.06.2006


MO nr. 550/ 21.07.2008


MO nr. 858/ 06.12.2011


MO nr. 231/ 06.04.2015

26

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 354/14.12.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 027-05 „Contoare de energie electrică reactivă”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 126/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

MO nr. 1181/ 28.12.2005

MO nr. 231/ 06.04.2015

27

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 359/15.12.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 029-05 „Opacimetre”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 126/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

MO nr. 1181/ 28.12.2005

MO nr. 231/ 06.04.2015

28

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 309/23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 072-05 „Dioptrimetre”

MO nr. 1102/ 07.12.2005

29

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 126/16.06.2008 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 074-08 „Mijloace de măsurare a nivelului de presiune acustica”

MO nr. 548/ 21.07.2008

30

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 295/23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 031-05 „Refractometre si polarimetre pentru determinarea concentrației de zahar”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

MO nr. 1102/ 07.12.2005

MO nr. 231/ 06.04.2015

31

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 103/01.06.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 032-05 „Mijloace de măsurare a concentrației alcoolice”

Ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 171/22.08.2005 pentru completarea art. 3 din unele ordine ale directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

MO nr. 664/ 26.07.2005

MO nr. 780/ 26.08.2005

MO nr. 231/ 06.04.2015

32

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 299/23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 079-05 „Umidimetre”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

MO nr. 1102/ 07.12.2005

MO nr. 231/ 06.04.2015

33

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 121/14.06.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 013-05 „Analizoare de gaze de eșapament”

Ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 171/22.08.2005 pentru completarea art. 3 din unele ordine ale directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 126/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

MO nr. 664/ 26.07.2005

MO nr. 780/ 26.08.2005

MO nr. 231/ 06.04.2015

34

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 120/14.06.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 012-05 „Etilometre”

Ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 171/22.08.2005 pentru completarea art. 3 din unele ordine ale directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 126/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

MO nr. 664/ 26.07.2005

MO nr. 780 / 26.08.2005

MO nr. 231/ 06.04.2015

35

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 117/14.06.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 034-05 „Gazcromatografe şi lichidcromatografe”

MO nr. 664/ 26.07.2005

36

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 345/14.12.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 036-05 „Contaminometre”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

MO nr. 1181/ 28.12.2005

MO nr. 231/ 06.04.2015

37

Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 344/14.12.2005privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 037-05 „Dozimetre / debitmetre pentru radiaţii”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

MO nr. 1181/ 28.12.2005

MO nr. 231/ 06.04.2015

Nr. Crt.

Simbol

Titlul normei

Nr. ordin si data aprobarii

Observatii

1

NML CEE 86/217*)

Manometre pentru măsurarea presiunii în pneurile vehiculelor cu motor

356/06.11.2001

MO 46/23.01.02

2

NML CEE 76/765*)

Alcoolmetre şi areometre pentru alcool

389/20.11.2001

MO 13/11.01.02

3

NML CEE 76/766*)

Tabele alcoolmetrice

400/28.11.2001

MO 13/11.01.02

4

NML CEE 75/107

Butelii utilizate ca recipiente de masura

401/28.11.2001 964/21.08.2007 modif.

MO 13/11.01.02 MO 624/11.09.07

5

NML CEE 71/319**)

Contoare volumetrice pentru lichide, altele decât apa

36/18.02.2002

MO 167/08.03.02

6

NML CEE 71/347*)

Masurarea masei hectolitrice CEE a cerealelor

406/29.11.2001 964/21.08.2007 modif.

MO 33/18.01.02 MO 624/11.09.07

7

NML CEE 77/95**)

Taximetre

426/13.12.2001

MO 106/07.02.02

8

NML CEE 76/891**)

Contoare de energie electrica

427/13.12.2001

MO 175/13.03.02

9

NML CEE 73/362**)

Masuri de lungime

428/13.12.2001

MO 175/13.03.02

10

NML CEE 71/348**)

Echipamente auxiliare pentru contoare volumetrice pentru lichide, altele decât apa

76/19.03.2002

MO 306/09.05.02

11

NML CEE 71/349

Calibrarea rezervoarelor navelor fluviale si de coasta

92/01.04.2002

MO 360/29.05.02

12

NML CEE 75/33*), **)

Contoare de apa rece

139/07.05.2002

MO 602/14.08.02

13

NML CEE 79/830**)

Contoare de apa calda

166/20.05.2002

MO 610/16.08.02 Rectificare MO 691/20.09.02

14

NML CEE 77/313**)

Sisteme de masurare pentru lichide altele decât apa

180/24.05.2002

MO 768/22.10.02

15

NML CEE 71/318**)

Contoare de gaz

209/04.06.2002

MO 767/22.10.02

16

NML CEE 71/317*)

Greutati de exactitate medie cu valoare nominala de 5 kg – 50 kg (dreptunghiulare) si cu valoare nominala de 1g -10 kg (cilindrice)

181/24.05.2002

MO 617/21.08.02

17

NML CEE 74/148*)

Greutati de exactitate superioara cu valoare nominala 1 mg - 50 kg

181/24.05.2002

MO 617/21.08.02

18

NML CEE 75/410**)

Aparate de cântarit cu totalizare continua

293/08.07.2002

MO 778/25.10.02

19

NML CEE 78/1031**)

Aparate de cântarit cu functionare automata, pentru control si sortare

324/22.07.2002

MO 801/05.11.02

Legenda: 

*) Actul normativ este abrogat începând cu data de 01.12.2015 conform Ordinului nr.  1441/17.11.2015 al ministrului economiei, comerțului şi turismului privind abrogarea unor ordine pentru aprobarea unor norme de metrologie legală NML CEE, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 876/24.11.2015.

**) Actul normativ este abrogat începând cu data de 30.10.2016 conform prevederilor art. 27 coroborat cu prevederile art. 24 din HG nr. 264/2006 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare, cu modificările şi completările ulterioare.

***) Actul normativ este abrogat începând cu data de 01.07.2011 conform Ordinului nr. 1294/23.06.2011 al ministrului economiei, comerțului mediului de afaceri privind abrogarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 92/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE-71/349" - Calibrarea rezervoarelor navelor fluviale şi de coastă, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 461/30.06.2011.

 

 
Punctul de informare despre produse
Institutia: Biroul Roman de Metrologie Legala
Structura din cadrul institutiei: Directia Tehnica, Reglementari, Autorizari
Adresa punctului de informare:
Sos. Vitan Barzesti 11, Sector 4, 042122, Bucuresti, Romania
Persoana de contact: Luminita Cioroianu
Telefon: + 40 21 332 09 54 – interior 233/236
Fax: + 40 21 332 06 15
E-mail: Regulament764@brml.ro

Lista actelor normative din domeniul metrologiei care cad sub incidenta Regulamentului nr. 764/2008:

1

- Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 - text actualizat;
- Ordonanța Guvernului nr. 20/1992;
- Legea nr. 11/1994 privind unele ordonanțe ale Guvernului emise in baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe si autorizarea contractării si garantării unor credite externe;
- Legea nr. 211/1998 pentru modificarea si completarea art. 29 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie;
- Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/1999 privind trecerea Biroului Roman de Metrologie Legala din subordinea Guvernului in subordinea Ministerului Industriei si Comerțului;
- Legea nr. 572/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/1999 privind trecerea Biroului Roman de Metrologie Legala din subordinea Guvernului in subordinea Ministerului Industriei si Comerțului;
- Ordonanța Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie;

- Legea nr. 178/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie;
- Rectificarea publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 26 mai 2003;
- Legea nr. 98/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie;
- Ordonanța Guvernului nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie;
- Legea nr. 166/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie;
- Ordonanța Guvernului nr. 23/2010 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie;

2

- Hotărârea Guvernului nr. 1660/2005 privind aprobarea unor instrucțiuni de metrologie legala;
- Hotărârea Guvernului nr. 589 / 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.660/2005 privind aprobarea unor instrucțiuni de metrologie legală;

3

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 485/13.11.2013 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 082-13 „Echipamente electronice pentru măsurarea lemnului rotund”

4

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 302/23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 015-05 „Aparate pentru măsurarea nivelului lichidelor”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 106/01.06.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 001-05 „Cerințe metrologice şi tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

5

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 101/01.06.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 047-05 „Cisterne”

Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 171/22.08.2005 pentru completarea art. 3 din unele ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

6

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 102/01.06.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 017-05 „Rezervoare de stocare pentru lichide”

7

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/18.06.2007 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 018-07 „Sisteme de măsurare continuă şi dinamica a cantităților de fluide (de volum si de masa)”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

8

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 021–05 „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)”

Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 153/29.08.2007 privind modificarea Normei de metrologie legală NML 021-05 "Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)", aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005

Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 187/14.07.2009 privind modificarea şi completarea Normei de metrologie legală NML 021-05 „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)“, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005

9

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 124/16.06.2008 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 052-08 „Instalații de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare”

10

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 303/23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 053-05 „Greutăți de lucru”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 126/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

11

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 306/23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 055-05 „Aparate pentru măsurarea masei hectolitrice a cerealelor”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 126/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

12

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 304/23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 057-05 „Instalații pentru cântărirea în mers a autovehiculelor”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 126/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

13

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 315/29.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 023-05 „Standuri cu role pentru verificarea sistemului de frânare al vehiculelor rutiere”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 126/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

14

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 268/27.11.2003 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 024-03 „Manometre cu element elastic”

Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 154/07.07.2004 pentru modificarea Ordinului directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 268/2003 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 024-03 "Manometre cu element elastic"

Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 276/29.11.2004 pentru modificarea Ordinului directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 268/2003, cu modificările ulterioare

Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 140/01.07.2005 pentru completarea Normei de metrologie legală NML 024-03 "Manometre cu element elastic", aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 268/2003

15

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 324/29.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 026-05 „Transformatoare pentru măsurare”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

16

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 354/14.12.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 027-05 „Contoare de energie electrică reactivă”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 126/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

17

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 309/23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 072-05 „Dioptrimetre”

18

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 359/15.12.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 029-05 „Opacimetre”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 126/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

19

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 126/16.06.2008 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 074-08 „Mijloace de măsurare a nivelului de presiune acustică”

20

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 295/23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 031-05 „Refractometre şi polarimetre pentru determinarea concentrației de zahăr”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

21

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 103/01.06.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 032-05 „Mijloace de măsurare a concentrației alcoolice”

Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 171/22.08.2005 pentru completarea art. 3 din unele ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

22

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 299/23.11.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 079-05 „Umidimetre”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

23

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 117/14.06.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 034-05 „Gazcromatografe şi lichidcromatografe”

24

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 120/14.06.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 012-05 „Etilometre”

Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 171/22.08.2005 pentru completarea art. 3 din unele ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 126/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

25

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 345/14.12.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 036-05 „Contaminometre”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

26

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 344/14.12.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 037-05 „Dozimetre / debitmetre pentru radiații”

Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/25.03.2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

 

Legea prevenirii nr. 270/2017(document PDF)

Legea prevenirii nr. 270/2017 - HG. 33/2018(document PDF)

Legea prevenirii nr. 270/2017 - Ghid informare aplicare

Legea prevenirii nr. 270/2017 - Procedură aplicare